Jiangxi Factory

CONTACT US

Picture Name

Jiangxi Jintianmai Food Co., Ltd.

Address: Chengxi Industrial Zone, Jishhui County, Ji'an City, Jiangxi Province (Huangqiao Industrial Base)

Customer service hotline: 0796-3311578

Fax: 0796-3311688

Postal Code: 101407